JESENSKI TERMINI TRENINGOV od 1.9. 2019, tekme objavljamo sproti v koledarju dogodkov.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

DOBRODOŠLI…

Facebooktwittergoogle_plusby feather

POČITNIŠKI PLAN TRENINGOV

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Brezplačna šola nogometa – 24 do 26.7.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Z Andrejem Jožefom smo podaljšali pogodbo do leta 2022.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

NAVIJAČI VABLJENI!

Facebooktwittergoogle_plusby feather

SKUPŠČINA – petek, 14. 6. ob 18 h

Datum: 06.06.2019

Na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje UO NK Lesce z dne 28.05.2019 in 17. člena Statuta NK Lesce sklicujem redno delovno skupščino NK Lesce, ki bo

v petek, 14.06.2019 ob 18:00 uri

v dvorani Družbenega centra v Lescah (vhod spodaj)

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Volitve organov skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Potrditev zapisnika zadnje seje skupščine kluba (2018)
  5. Poročila: – poročilo o delu za leto 2018 (predsednik kluba, vodja trenerjev …)

– letno finančno poročilo za leto 2018

– poročilo nadzornega odbora

      6.  Potrditev poročil

      7.  Program dela za leto 2019

      8.  Finančni načrt za leto 2019

        Darko Marolt, l. r. predsednik NK Lesce

Vabljeni:

– člani NK Lesce

Objava:

– spletna stran NK Lesce, FB stran

– oglasna deska, e-naslovi članov kluba

vabilo
Facebooktwittergoogle_plusby feather

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Termini treningov pomlad 2019.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

VADNINA 2019

Račune za vadnino za januar 2019 bomo v tem mesecu poslali z enotedensko zamudo, ker je računovodkinja na dopustu. Rok za plačilo bo krajši.
UO kluba je na svoji januarski seji sprejel sklep, da  višina vadnine za leto 2019 ostane enaka kot doslej – 360 € letno. Zaradi zahteve Občine Radovljica ne velja več določilo, da imajo člani, ki se vozijo več kot 15 km v eno smer popust. Edini popust, ki ostaja je namenjen otrokom, kateri prihajajo iz družin, ki imajo v našem društvu več članov. Pravilnik o vadnini je na spletni strani kluba: http://www.nk-lesce.si/klub/statut/.

Facebooktwittergoogle_plusby feather