Trener 2023/2024: Andrej Jožef, Zmago Tonejc, Miha Kolenc.