Zakaj mladinski program?

Mladinski program je v vsakem nogometnem klubu nujno potreben, kajti uspešnost nogometa je prav gotovo  odvisna od uspešnosti dela z mladimi.

Analiza stanja

Nogometni klub »Lesce«  je bil ustanovljen leta 1946 in od ustanovitve neprekinjeno deluje in je vedno z najmanj tremi selekcijami (člani ter še dve mlajši) tekmoval pretežno v Gorenjski nogometni ligi.

V klubu se v zadnjem času največ pozornosti namenja delu z mladimi, saj se zavedamo, da je dobro delo z mladimi pogoj za obstanek kluba. Mladi bodo v  sezoni 2022/2023 nastopili v vseh mladinskih selekcijah – U 6, U7, U8, U9, U10, U 11, U12, U 13, U 15, U17 in U19. V mladih selekcijah je danes včlanjeno že preko 250 otrok, ki prihajajo iz vseh krajev radovljiške občine ter tudi iz sosednjih občin (Bled, Gorje, Žirovnica, Jesenice). Število prijav mladih nogometašev kaže na vse večji interes staršev, da otroci preživijo prosti čas na igrišču in ne na ulici. Opažamo, da se vključevanje mladine v klub povečuje iz leta v leto.

Klub je v zadnjih letih naredil velik korak naprej v sami organizaciji, si zadal zelo ambiciozni načrt glede nadaljnjega razvoja, ureditve infrastrukture in povečevanja  proračuna.

Zavedamo se, da nas  čaka še veliko dela pri sami organizaciji in v smislu napredovanja, želimo pa, da bi postali nosilec razvoja nogometa na Zgornji Gorenjski.

Klub je uspel pridobiti donatorje in ima veliko podporo in pomoč lokalne  skupnosti. V sodelovanju z Občino Radovljica smo zgradili novo pomožno igrišče ter popolnoma prenovili glavno igrišče, kar je nedvoumno precej izboljšalo pogoje vadbe in tekmovanja.  Sami smo prenovili  garderobe in klubski prostor ter postavili tribuno za gledalce. Prav tako smo med glavno in pomožno igrišče umestili še manjše igrišče z umetno travo.  Zaključili smo projekt novih garderob (kontejnerski sklop) v vrednosti 120.000 evrov, 80 odstotkov sredstev smo prav tako priskrbeli sami. Jeseni 2023 smo s pomočjo Občine prišli do novih reflektorjev na pomožnih igriščih. V sodelovanju z občino, lokalno skupnostjo ter ob pomoči sponzorjev in donatorjev bomo še naprej izboljševali infrastrukturo za vadbo vseh ekip kluba , potrebno pa bo koristiti tudi športne objekte v okolici (Radovljica).

Cilji

Cilji kluba so postati stabilni tretjeligaš s člansko ekipo in poudarkom na razvijanju mladinskega pogona, ki bo zagotavljal kvalitetne doma vzgojene igralce za člansko ekipo. Še povečati število mladih  ter za vsako mladinsko selekcijo najti ustrezen vaditeljski kader, ki bo deloval tudi pedagoško ter da se z ekipami U 15, kadeti in mladinci takoj zopet vrnemo v 2. SLO ligo.

Cilj mladinskega programa je predvsem povečanje števila vadečih otrok v nogometu ter njihovo usmerjanje, izbiranje in selekcioniranje z namenom čim uspešnejšega razvoja mladih nogometašev. Da bi mladinski program dosegel svoj namen, bomo v klubu povečali pomembnost mladinskemu programu, za katerega izvajanje bodo odgovorni tudi športni direktor, tajnik ter glavni trener (profesionalni trener).

Število igralcev bomo povečali z boljšo povezavo na relaciji okoliške osnovne šole (Lesce, Radovljica, Mošnje, Begunje), z izvedbo različnih tekmovanj (že uveljavljeno »Veselo šolo nogometa« ob zaključku šolskega leta, nogometno značko, vključitev v vseslovensko akcijo »Rad igram nogomet«), z organizacijo turnirjev, z še večjim vključevanje staršev v delo kluba. Usmerjanje, izbiranje in selekcioniranje se pričenja že v osnovni šoli v sodelovanju s šolskimi športnimi pedagogi, v delo nogometnih krožkov po osnovnih šolah so vključeni klubski trenerji. Ustanovili smo lastno nogometno šolo , ki  deluje v 1. in 2. razredih osnovnih šol (Mošnje, Begunje, Lesce in Radovljica) s ciljem  čimbolj množičnega vključevanja najmlajših v spoznavanje »čara« nogometne igre z namenom kasnejše vključitev v delo v klubu. Ta šola je brezplačna.

Proces treninga mladih bo razdeljen v tri dele:

  • osnovni trening se bo izvajal za otroke v zgodnji šolski dobi (5 do 10 let), ko se bo uporabil vsestranski trening v cilju razvijati koordinacijo, osnovno tehniko in hitrost ter vzdržljivost;
  • graditveni trening se bo izvajal pri otrocih v pozni šolski dobi (10 do 13 let), ko bo v ospredju že osrednja nogometna dejavnost in specializacija igre. ; pri graditvenem treningu otrok v predpubertetni dobi (12 do 13 in 14 do 15 let) bo v ospredju povezovanje tehnike s taktičnimi nalogami in glede na starostno obdobje otroka ustvarjanje vezi trener – igralec v smislu vzgajanja.
  • storilnostni trening bo namenjen mladini v pubertetni dobi (14/15 do 18/19 let) ko bo v ospredju razvoj tekmovalnih lastnosti in igralnega mesta v cilju dobre priprave za vstop v člansko moštvo.; tej dobi bo posvečena še posebna pozornost, saj gre za velik korak naprej – vključitev v člansko ekipo, v katero bomo postopoma vpeljevali najboljše (osebnostno, psihofizično razvite in tehnično-taktično dobre mlade igralce.

Metode dela:

  • za igralce do 8. leta: metoda igre in sintetična metoda,
  • za igralce do 10. in do 12. leta: metoda igre in kombinirana sintetično analitična metoda,
  • za igralce do 14. leta: metoda igre in kombinirana metoda pri taktičnih vajah,
  • za igralce do 18. leta: predvsem kombinirana metoda pri tehnično taktičnih vajah, metoda igre, situacijska, tekmovalna, kontinuirana, intervalna pri kondicijskem treningu ter metoda ponavljanja.

Infrastruktura

V sodelovanju z Občino Radovljica je nogometni športni park pridobil novo pomožno igrišče in prenovljeno glavno igrišče.  Zgradili smo tudi malo igrišče z umetno travo. Zaradi ogromnega števila otrok in s tem povezanimi prostorskimi težavami pa klub računa tudi na možnost uporabe objektov v športnem parku  v Radovljici  ter atletskem parku pri OŠ A. T. Linharta v Radovljici. Na pomožnem travnatem igrišču in mali umetni travi smo s pomočjo Občine Radovljica uredili reflektorsko razsvetljavo – jesen 2023. S pomočjo krajanov, ki so izglasovali projekt tribuna ob pomožnem igrišču, naj bi le to dobili v letu 2024.

Kadri

Za delo s selekcijami bomo angažirali trenerje z ustreznimi licencami NZS, ki že sedaj delujejo v klubu ter dodatno angažirali predvsem »starejše« in nekdanje igralce, katere bomo poprej napotili na strokovno usposabljanje po programih NZS v cilju pridobitve ustreznih licenc.

Tekmovalni cilji v sezoni 2023/2024

Člani ostati v vrhu  3. SLO ligi, kadeti, mladinci in U 15 v 2. SLO ligi. Ostale ekipe predvsem čim več igrati in uživati ter napredovati…

Zaključek

Realizacija zadanih ciljev bo omogočila, da bi Lesce, s sodobno urejenim športnim parkom, ki bo v ponos kraju in občini,  postale center mladinskega nogometa za Zgornjo Gorenjsko. Z realizacijo programa, bi uresničili geslo »žoga je najboljša droga« in skozi šport mladino odtegnili ulici. Dosegli bomo tudi potrditev, da je bila odločitev ustanoviteljev kluba in vseh, ki so na kakršen koli način »dodajali kamenčke v mozaik «, da vztrajajo pri svojem delu in omogočajo športno udejstvovanje vsakomur, ki to želi, pravilna, kljub temu, da delujemo v okolju, tradicionalno zapisano drugim športom.