UPRAVNI ODBOR: Darko Marolt – predsednik, Miroslav Volmajer – podpredsednik, Andrej Jožef, Matej Potokar. Nadzorni odbor: Jure Dolar, Janez Kolenc, Peter Zupan. Disciplinska komisija: Jaka Gorišek, Janko Macuh, Zmago Tonejc.

KONTAKT: Darko Marolt darko.marolt2@telemach.net ,  gsm: 031 385 153
                   Andrej Jožef – andrej.jozef@gmail.com ,  gsm: 041 350 569

Naši trenerji v sezoni 2021/2022 so:

EKIPA TRENER GSM MAIL
1 U7 JAKA GORIŠEK  041746012  jaka.gorisek@gmail.com
2 U 8 JAKA KAJDIŽ 040852280
kajdiz.jaka96@gmail.com
3 U 9 JURE PATLJAK  030343502 patljak97@gmail.com
4 U 10 PETER ZUPAN 031632040 zupanprom@yahoo.com
5 U 11 BOJAN STOJMILOV 070505916 bojannknaklo@outlook.com
6 U 12 PERO KREMENOVIČ 040135083 perokrem@gmail.com
6 U-13 JAKA KAJDIŽ 040852280 kajdiz.jaka96@gmail.com
 7  U 15  ANDREJ JOŽEF 041350569 andrej.jozef@gmail.com
8 U 17 PETER ZUPAN, ZMAGO TONEJC KOLENC MIHA
9 U 19 ANDREJ JOŽEF

ZMAGO TONEJC

041350569 andrej.jozef@gmail.com
10 ČLANI ANDREJ JOŽEF/MATJAŽ GALE 041350569 andrej.jozef@gmail.com
11 VRATARJI JURE PATLJAK 030343502 patljak97@gmail.com