Predsednik: Darko Marolt, podpredsednikZmago Tonejc. Upravni odbor: JOŽEF ANDREJ, LAVTAR TOMAŽ, MANDELJC JANKO, POTOKAR MATEJ, VOLMAJER MIROSLAV .

KONTAKT: Darko Marolt darko.marolt2@telemach.net ,  gsm: 031 385 153
                   Andrej Jožef – andrej.jozef@gmail.com ,  gsm: 0413 50 569

Naši trenerji v sezoni 2016/2017 so:

EKIPA TRENER GSM MAIL
1 U-8 GORIŠEK JAKA  041 746 012  jaka.gorisek@gmail.com
2 U-9 KAJDIŽ JAKA  040 852 280  kajdiz.jaka96@gmail.com
3 U-10 ZUPAN PETER  031 632 040 zupanprom@yahoo.com
4 U-11 HVALA DAMJAN 040 599 918 damjanteddy@gmail.com
5 U-13 NOTERSBERG DEJAN 041 714 782 dejan.notersberg@gmail.com
6 U-14 ĐORĐESKI VOJISLAV 041 474 273 vojislav.dordeski@telesat.si
7 U-15 JOŽEF ANDREJ 041 350 569 andrej.jozef@gmail.com
8 U-17 TANESKI BOJAN 041 623 870 btaneski@gmail.com
9 U-19 BERTONCELJ JURE 041 474 411 jure.bertoncelj@gmail.com
10 ČLANI JOŽEF ANDREJ 041 350 569 andrej.jozef@gmail.com