UPRAVNI ODBOR: Darko Marolt – predsednik, Miroslav Volmajer – podpredsednik, Robert Dermota, Andrej Jožef, Matej Potokar. Nadzorni odbor: Jure Dolar, Janez Kolenc, Peter Zupan. Disciplinska komisija: Jaka Gorišek, Janko Macuh, Zmago Tonejc.

KONTAKT: Darko Marolt darko.marolt2@telemach.net ,  gsm: 031 385 153
                   Andrej Jožef – andrej.jozef@gmail.com ,  gsm: 0413 50 569

Naši trenerji v sezoni 2018/2019 so:

EKIPA TRENER GSM MAIL
1 U7 in U8 JAKA GORIŠEK  041746012  jaka.gorisek@gmail.com
2 U 9 BOJAN STOJMILOV 070505 916 bojannknaklo@outlook.com
3 U 10 PERO KREMENOVIČ  040135083 perokrem@gmail.com
4 U 11 DEJAN NOTERSBERG 041714782 dejan.notersberg@gmail.com
5 U 12 JAKA KAJDIŽ 040 852280 kajdiz.jaka96@gmail.com
6 U-13 PETER ZUPAN 031632040 zupanprom@yahoo.com
 7  U 15  ANDREJ JOŽEF 041350569 andrej.jozef@gmail.com
8 U 17 JANEZ ZUPANČIČ 041966192 jzupancic@t-2.net
9 U 19 ANDREJ JOŽEF 041350569 andrej.jozef@gmail.com
10 ČLANI ANDREJ JOŽEF 041350569 andrej.jozef@gmail.com
11

12

VRATARJI

in U 7

JURE PATLJAK 030343502 patljak97@gmail.com