UPRAVNI ODBOR: Darko Marolt – predsednik, Miroslav Volmajer – podpredsednik, Robert Dermota, Andrej Jožef, Matej Potokar. Nadzorni odbor: Jure Dolar, Janez Kolenc, Peter Zupan. Disciplinska komisija: Jaka Gorišek, Janko Macuh, Zmago Tonejc.

KONTAKT: Darko Marolt darko.marolt2@telemach.net ,  gsm: 031 385 153
                   Andrej Jožef – andrej.jozef@gmail.com ,  gsm: 0413 50 569

Naši trenerji v sezoni 2018/2019 so:

EKIPA TRENER GSM MAIL
1 U7-8 GORIŠEK JAKA  041 746 012  jaka.gorisek@gmail.com
3 U-10 NOTERSBERG DEJAN  041 714 782  dejan.notersberg@gmail.com
4 U-11 KAJDIŽ JAKA  040 852 280 kajdiz.jaka96@gmail.com
5 U-12 ZUPAN PETER 031 632 040 zupanprom@yahoo.com
2 U-9 KREMENOVIČ PERO 040 135 083 perokrem@gmail.com
6 U-13 BOJAN STOJMILOV 041 936 993 bojannknaklo@outlook.com
 7  VRATARJI  PATLJAK JURE 030 343 502
8 U-15 JOŽEF ANDREJ 041 350 569 andrej.jozef@gmail.com
9 U-17 JOŽEF ANDREJ 041 350 569 andrej.jozef@gmail.com
10 U-19 GORIŠEK JAKA 041 746 012 jaka.gorisek@gmail.com
11 ČLANI JOŽEF ANDREJ 041 350 569 andrej.jozef@gmail.com