Vzrok je obvezna udeležba trenerjev na seminarju. Od torka naprej se trenira po ustaljenem urniku, ki je v koledarju dogodkov…

Facebooktwittergoogle_plusby feather