Račune za vadnino za januar 2019 bomo v tem mesecu poslali z enotedensko zamudo, ker je računovodkinja na dopustu. Rok za plačilo bo krajši.
UO kluba je na svoji januarski seji sprejel sklep, da  višina vadnine za leto 2019 ostane enaka kot doslej – 360 € letno. Zaradi zahteve Občine Radovljica ne velja več določilo, da imajo člani, ki se vozijo več kot 15 km v eno smer popust. Edini popust, ki ostaja je namenjen otrokom, kateri prihajajo iz družin, ki imajo v našem društvu več članov. Pravilnik o vadnini je na spletni strani kluba: http://www.nk-lesce.si/klub/statut/.

Facebooktwittergoogle_plusby feather