Trener 2018/2019: Andrej Jožef, tlf: 041 350 569, mail: andrej.jozef@gmail.com

Razpored jesen 2018: kadeti razpored