Treningi od 4.11. dalje.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Jesenski termini od 14.10. do krompirjevih počitnic.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Jesenski termini treningov od 23.9. Tekme objavljamo sproti v koledarju dogodkov.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

JESENSKI TERMINI TRENINGOV od 1.9. 2019, tekme objavljamo sproti v koledarju dogodkov.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

DOBRODOŠLI…

Facebooktwittergoogle_plusby feather

POČITNIŠKI PLAN TRENINGOV

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Brezplačna šola nogometa – 24 do 26.7.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Z Andrejem Jožefom smo podaljšali pogodbo do leta 2022.

Facebooktwittergoogle_plusby feather

NAVIJAČI VABLJENI!

Facebooktwittergoogle_plusby feather

SKUPŠČINA – petek, 14. 6. ob 18 h

Datum: 06.06.2019

Na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje UO NK Lesce z dne 28.05.2019 in 17. člena Statuta NK Lesce sklicujem redno delovno skupščino NK Lesce, ki bo

v petek, 14.06.2019 ob 18:00 uri

v dvorani Družbenega centra v Lescah (vhod spodaj)

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Volitve organov skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Potrditev zapisnika zadnje seje skupščine kluba (2018)
  5. Poročila: – poročilo o delu za leto 2018 (predsednik kluba, vodja trenerjev …)

– letno finančno poročilo za leto 2018

– poročilo nadzornega odbora

      6.  Potrditev poročil

      7.  Program dela za leto 2019

      8.  Finančni načrt za leto 2019

        Darko Marolt, l. r. predsednik NK Lesce

Vabljeni:

– člani NK Lesce

Objava:

– spletna stran NK Lesce, FB stran

– oglasna deska, e-naslovi članov kluba

vabilo
Facebooktwittergoogle_plusby feather