Na letni volilni skupščini je bilo potrjeno novo vodstvo, kjer pa je v upravnem odboru prišlo le do ene spremembe. Predsedniku Darku Maroltu, podpredsedniku Miroslavu Volmajerju in članoma Mateju Potokarju in Andreju Jožefu se je pridružil še Ivan Damjan Mašič. Nadzorni odbor in disiplinska komisija ostajata v enaki sestavi. Društvo je v dobri tekmovalni in finančni kondiciji. Časa za počitek, razen za igralce praktično ni. SREČNO Lesce!

Facebooktwitterby feather