V torek, 31. maja smo v Lescah na glavnem igrišču organizirali zaključno druženje otrok iz osnovnih šol: Radovljica, Lesce, Begunje in Mošnje. V teh šolah NK Šobec  Lesce že drugo leto v okviru podaljšanega bivanja vadi z otroki iz 1. in 2. razreda. Skupno jih je vkljućenih preko 80. Dejavnost je za razliko od ostalih športov brezplačna. Z našim delom skušamo otroke usmerjati v aktivno preživljanje prostega časa. Upamo, da bo kdo od teh otrok nekoč tudi pravi športnik!  Z najmlajšimi dela trener Andrej Jožef.

Bodoči zvezdniki

Nekateri so že vključeni v delo kluba

Nogometni balet

Del udeležencev ob zaključku

* Avtor fotografij je Blaž Humerca

Facebooktwittergoogle_plusby feather